Jarenlang ontvingen wij bij het gastouderbureau vragen over de mogelijkheid tot het assisteren bij het voeren van een adequate gastouder administratie. Tot op heden waren wij daar steeds niet ingedoken. Vanaf 2020 is daar verandering in gekomen. Wen’s Gastouderbureau biedt gastouders nu ook de mogelijkheid hun administratie via het gastouderbureau door Vrijburg Administraties te laten verzorgen.

Vrijburg Administraties is al jarenlang ons bescheiden administratiekantoor. Dit bedrijf is onderdeel van de VOF Vrijburg & Boogerd. Ook het gastouderbureau en Wen’s Coaching vallen onder deze VOF. Het administratiekantoor biedt de verzorging van de administratie voor ZZP’ers en Freelancers. Door de vele werkzaamheden die wij voor onze andere bedrijven hebben, voelden wij ons genoodzaakt de werkzaamheden voor het administratiekantoor op een lager pitje te zetten. Nu wij anders zijn gaan werken en nieuwe software hebben ingezet, de bedrijven onder één dak hebben ondergebracht, een goede planning hebben, ervaring hebben opgedaan en een bredere personele bezetting hebben ingezet, is er ruimte gekomen om de administratie voor gastouders te gaan verzorgen.

Voorwaarde van Wendy om dit aan te gaan was om er geen groot verdienmodel op los te laten. Slechts het bieden van assistentie en hulp bij het voeren van een goede administratie is de insteek. Low-budget en laagdrempelig. We hebben een modus gevonden dit op die manier te kunnen gaan doen. Daardoor kunnen wij met trots laten weten dat we ook op administratief vlak voor de gastouders klaarstaan!

We houden het betaalbaar, eerlijk, met korte lijnen in eenvoudige taal. Helder en betrokken want dat is immers onze kracht!

Zie hier ook de site van Vrijburg Administraties.