Verzekeringen

Ook op het gebied van verzekeringen willen wij onze gastouders ondersteunen.
Wij zijn natuurlijk geen verzekeringenspecialist maar hebben goed contact met onze adviseur.

Wij bieden gastouders de volgende verzekeringen:

– AVB (Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven)
– Collectiviteitsregeling met betrekking tot de zorgverzekering.

AVB / Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven:

Het kan gebeuren dat een ouder je aansprakelijk stelt voor schade aan eigendommen van het gastkind, of voor de gevolgen van een ongeluk met het gastkind. Het hebben van een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA verzekering genoemd), is niet voldoende omdat je beroepsmatig het kind opvangt. Wen’s Gastouderbureau heeft voor jou een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten om dit risico af te dekken.

Verzekerde som: € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per kalenderjaar.

Eigen risico is hierbij  € 100,-.

Hiermee zijn schade aan eigendommen van het gastkind verzekerd én schade ten gevolge van een ongeluk met het gastkind tijdens de gastouderopvang.

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gastkind.

De kinderen zijn uitsluitend als verzekerden aan te merken, indien geen beroep op een elders lopende verzekering kan worden gedaan.

Een elders niet voor vergoeding in aanmerking komend eigen risico wordt eveneens niet vergoed.

Alleen gastkinderen die via ons bureau een koppeling hebben met één van onze gastouders zijn hierin meeverzekerd. Heb je een koppeling bij een ander gastouderbureau, vraag dan dat bureau naar de verzekering die zij hebben afgesloten.

Uitsluitingen:

Uitsluiting schade aan gastouder:

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan de gastouder of aan eigendommen van de gastouder.

Uitsluiting (para)medische (be)handeling:

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met (para)medische (be)handelingen of het nalaten hiervan.

Uitsluiting personen schade van kinderen:

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor personenschade van kinderen, die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid een speciale behandeling en/of begeleiding nodig hebben.

Garantie wettelijke regels gastouderschap:

Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien de gastouder heeft voldaan aan de wettelijke regels en voorschriften inzake gastouderschap. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:
* opvang moet plaatsvinden in een rookvrije ruimte;
* de gastouder moet kennis hebben van EHBO voor kinderen volgens de eindtermen
van het Oranje Kruis;
* de gastouder dient voor aanvang van de opvang t ebeschikken over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (indien opvang in het huis van de gastouder plaatsvindt dan
moeten ook de huisgenoten ouder dan 18 jaar over een Verklaring Omtrent het Gedrag
beschikken).

Bovenstaande informatie opsommend echter raakt niet alle mogelijke dekkingen en uitsluitingen. Voor de volledige dekkingen en uitsluitingen raadpleeg de voorwaarden. Deze zijn altijd leidend. Aan bovenstaande informatie kan dan ook geen rechten worden ontleend.

Bij schade neem je eerst contact op met ons gastouderbureau.

Collectiviteitsverzekering Zorgverzekering:

Gastouders die via ons bureau werken bieden wij deelname aan de collectiviteitsverzekering van Zorg en Zekerheid. Hierdoor ontvang je een korting op de zorgpremie. Voor onze gastouders kunnen wij een korting van 8% op de basisverzekering bieden maar ook 8% op de aanvullende verzekering.

Vraag ons gerust geheel vrijblijvend naar een informatiepakket en de mogelijkheden.