Tip/Compliment/Klacht

Hoewel wij ons uiterste best doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. Als je eens wat minder tevreden bent kun je natuurlijk contact met ons opnemen.
Ook staan wij open voor je advies en eventuele tips.

Is er een klacht waar wij met elkaar niet uit kunnen komen dan kan je een klacht kenbaar maken aan De Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie waarbij wij zijn aangesloten:

De geschillencommissie
Bordewijklaan 46
Den Haag

Het correspondentieadres is:
Postbus 90600,
2509 LP te Den Haag.
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Overzicht van klachtenvrij verklaringen

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende verklaringen klachten vrij die zijn afgegeven door Stichting Klachtencommissie Kinderopvang: