Wat zijn de kosten?

Binnen de gastouderopvang hebben we te maken met twee tarieven en kinderopvangtoeslag.

Ten eerste: het uurtarief van de gastouder (gastouders zijn vrij in het bepalen van hun eigen uurtarief)
Ten tweede: de bureaukosten  (ook wel bemiddelingskosten genoemd).
Kinderopvangtoeslag: deze toeslag is te ontvangen via de belastingdienst mits aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan.

Uurtarief gastouder:
Gastouders zijn vrij in het bepalen van het uurtarief. Gemiddeld ligt het uurtarief tussen   € 5,25 en € 6,00

Bureaukosten:
De bureaukosten van Wen’s Gastouderbureau bedragen (vanaf 1 januari 2020) € 0,95 per uur per kind. Hierbij houden wij per gezin een minimum van € 40,- (voor mensen die niet heel veel opvang nodig hebben) en een maximum van € 120,- (voor gezinnen die juist weer veel opvang nodig hebben) per maand aan.

Wij werken niet met boeteclausules!

GEEN administratiekosten
GEEN factuurkosten
GEEN overstapkosten
GEEN inschrijfkosten
GEEN separate kosten voor bemiddeling
GEEN kosten voor profiel van gastouder op de website

1 tarief, 1 bedrag, no-nonsense.