DYNAMISCH PROTOCOL GASTOUDEROPVANG & CORONA

Beste gastouders en ouders,

Na een sluiting van de kinderopvang sinds 16 maart, is vanaf 11 mei de opvang weer opgestart. De sluiting van de gastouderopvang was één van de vele maatregelen die de overheid heeft genomen ter bestrijding van het coronavirus ofwel COVID-19. Met de versoepeling van deze maatregel, is het virus helaas nog niet verdwenen.

Het ziet er naar uit dat we langere tijd te maken zullen hebben met de gevolgen van het uitgebroken coronavirus. Werken in de kinderopvang betekent werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Een zeer waardevol en prachtig vak en tegelijkertijd ook een kwetsbaar vak. Een vak waarin het welzijn van jonge kinderen bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het is ook een vak dat in deze tijd alleen op een goede manier uitgevoerd kan worden wanneer wij strikte afspraken met elkaar maken en deze nauwgezet opvolgen. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er geen nieuwe uitbraak van het virus veroorzaakt wordt en kunnen we toch met plezier ons werk uitvoeren.

Er is een andere werkwijze nodig. We hebben een manier moeten vinden om zo veilig, verantwoord én prettig mogelijk, opvang aan kinderen te kunnen bieden. Dat geldt voor de kinderen, de gastouders, de ouders, de medewerkers van het gastouderbureau en daarmee voor iedereen. Met dit protocol bieden wij je een heldere uiteenzetting voor een fijne praktische invulling van ‘Het Nieuwe Werken’ binnen de gastouderopvang. We gaan er vanuit dat je daadwerkelijk alles dat in dit protocol omschreven staat, gaat hanteren binnen de opvang die jij als gastouder verzorgt, en waarvan jij als ouder gebruik maakt. Daar waar flexibiliteit mogelijk is, zal dit specifiek omschreven worden.

Dit betreft een dynamisch protocol. Dit houdt in dat het regelmatig zal worden aangepast. Het is in korte tijd vormgegeven binnen bijzondere omstandigheden waar niemand aan gewend is of aan gewend wil raken. Zoals gezegd heeft de overheid maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Wanneer er iets verandert in die maatregelen, zal het misschien nodig zijn dit protocol aan te vullen of bij te stellen. Ontwikkelingen die ons werk beïnvloeden zullen dan ook nauwlettend in de gaten gehouden worden. Wij staan uiteraard altijd open voor tips, aanbevelingen en inbreng vanuit jouw ervaring.

Je ontvangt natuurlijk bericht van ons wanneer het protocol is bijgewerkt. Van dit protocol zal altijd de meest recente versie op wens.opvanguren.nl onder ‘downloads’ terug te vinden zijn.
We zijn allemaal heel blij dat we weer kinderen kunnen opvangen en ons werk kunnen oppakken maar we hebben wel begrip voor je eventuele zorgen en onzekerheden. Wij hebben met z’n allen met een zeer uitzonderlijke situatie te maken. Daar komt bij dat dit een toestand is die ons allemaal volledig onbekend is. Dat brengt vaak vragen met zich mee. Mocht je vragen hebben of met twijfels zitten, schroom dan niet en bel of mail ons. We staan voor je klaar en zullen je bijstaan waar mogelijk.
Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. We gaan er weer voor!

Succes!
Wendy

 

1. Alles in het kort
Dit is een uitgebreid protocol. Hieronder een zeer summiere samenvatting waarvan je hierna details terug kunt vinden. Voor nanny’s geldt dit document ook. Samen kunnen wij dit aan. We zijn er voor elkaar. We gaan er voor!!
 Altijd: 1,5 meter afstand houden, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, vaak, goed en lang (min. 20 sec.) handen wassen;
 Bij gezondheidsklachten wordt er geen opvang verzorgd (lees de uitzondering);
 Er hangt een poster op de deur van de gastouder ter bevestiging van afspraken;
 Brengen en halen van kinderen wordt door één gezond persoon gedaan die niet tot de risicogroep behoort, kort gehouden en blijft aan/bij de deur;
 Tijdstip van brengen en halen wordt duidelijk gepland, brengen en halen wordt gespreid verzorgd;
 Kinderen krijgen schone spullen mee in een afgesloten tas;
 Gastouders hebben een duidelijk contactmomenten-beleid;
 Er wordt veel aandacht besteedt aan hygiëne. Zie alle punten in dit document;
 Bij huisbezoeken van het bureau wordt er 1,5 meter afstand gehouden, de mogelijkheid geboden de handen te wassen, er wordt niets aangeraakt en de afspraak wordt op een rustig moment gepland;
 Bij BSO wordt gastouder op de hoogte gebracht van schoolafspraken;
 Bij BSO zal de gastouder alles in het werk stellen niet de combinatie te hoeven maken met jonge kinderen naar de school te moeten. Van gastouders en vraagouders wordt hiervoor flexibiliteit en meedenken verwacht;
 Ga niet met kinderen boodschappen doen en vermijd met elkaar afspreken in speeltuinen e.d. Ook nu geldt; blijf in en om huis waar mogelijk en ga alleen op pad voor boodschappen, noodzakelijke bezoeken (bijv. apotheek), of een frisse neus;
 Leer kinderen over handen wassen e.d., werk met thema’s als hygiëne, maak het leuk;
 Troost jonge kinderen op de normale manier en schroom niet hen aan te raken.
 Wees waakzaam bij ontlasting en snot.
 Bijeenkomsten, EHAK, trainingen e.d. worden kleinschalig en online ontwikkelt, meer info volgt wanneer aan de orde;
 Blijf in alle opzichten rustig. Oefen gerust vooraf zonder kinderen. Laat het brengen en halen geen stressvolle toestand worden. Bewaar rust en biedt vertrouwen aan de kinderen!

2. Gezondheidsklachten
Wij houden ons aan de richtlijnen die het RIVM aangeeft. Bovendien houden wij in dit kader de aanbevelingen aan zoals Brancheorganisatie Kinderopvang deze opgesteld heeft.
 Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft, kan er geen opvang geboden worden. Indien er geen opvang geboden kan worden, helpt het gastouderbureau met het zoeken naar alternatieve opvang voor de betrokken ouders bij een vervangende gastouder*.
 Bij opvang aan huis geldt dat de gastouder nog wel kan werken als een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft (en zijzelf niet).
 Bij opvang in eigen huis én aan huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder last heeft van verkoudheidsklachten én koorts en/of benauwdheid kan er geen opvang door de gastouder worden geboden. Het gastouderbureau helpt met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder*.
 Wanneer een kind of een huisgenoot van het kind last heeft van verkoudheidsklachten en/of koorts en/of benauwdheid moet het kind thuisblijven en kan er geen beroep op opvang worden gedaan.
Heb je twijfels over of je wel of geen opvang kan verzorgen of afnemen, neem dan contact op met het gastouderbureau. Blijf open en eerlijk tegenover elkaar. Zorg voor absolute transparantie hierin en neem geen enkel risico.
* Hoewel wij altijd ons uiterste best zullen doen om bij het uitvallen van een gastouder een vervangende gastouder te vinden, kunnen wij hierin helaas geen garanties bieden. We zijn volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van een andere gastouder. Dit neemt niet weg dat wij alles in het werk zullen stellen om een passende oplossing te vinden.

3. Brengen en ophalen van kinderen
 Gastouders die opvang in hun eigen huis verzorgen, hebben een poster aan de voordeur hangen waarop de werkwijze voor het brengen en halen van kinderen verduidelijkt wordt. Op de volgende bladzijde tref je deze poster aan.*
 Er worden alleen kinderen gebracht die geen gezondheidsklachten hebben.
 Alleen ouders zonder klachten brengen en halen de kinderen.
 Mensen die behoren tot de risicogroep komen niet naar de gastouder voor het halen en/of brengen van kinderen.
 De kinderen worden door één persoon gebracht en gehaald. Ouders nemen dus nooit iemand mee naar de woning van de gastouder.
 Er worden geen handen geschud en
 men houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 Er wordt voor de deur, bij de deur of, bij slecht weer, in de gang afscheid genomen van elkaar. De overdracht wordt zo kort mogelijk gehouden.
 Bij het ophalen wordt er voor de deur, bij de deur of, bij slecht weer, in de gang, kort met elkaar gesproken over hoe de opvang is verlopen.
 Bij het halen en brengen worden gesprekken / overdrachten altijd kort gehouden.
 Ouders komen NIET in het huis, niet in de woonkamer, van de gastouder.
 Uiteraard mag er uitgebreid gezwaaid worden bij het raam enz.
 Vraagouders plannen het tijdstip van brengen en halen in overleg met de gastouder. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd tussen ouder en gastouder zodat ouders niet allemaal tegelijk, maar juist verspreid, bij de gastouder aan de deur zullen zijn. Gastouder zorgt dagelijks voor een goed, duidelijk inzicht in deze planning.
 Mocht het afgesproken tijdstip van het brengen of halen niet gehaald worden dan wordt er direct telefonisch contact met elkaar opgenomen om een nieuw tijdstip af te spreken. Soms zal dit enige flexibiliteit van ouders vergen. Gezien gezondheid en veiligheid voorop staan, gaan wij er vanuit dat ouders hiervoor begrip zullen opbrengen.
 Nu de gastouder exact weet hoe laat de ouder het kind komt brengen en weer ophalen, kan de gastouder er voor zorgen dat het kind klaarstaat waardoor het ophaalmoment zo kort mogelijk gehouden kan worden. Het is van belang dat men zich aan de afgesproken tijden houdt. Lukt dit niet dan wordt er zo snel mogelijk telefonisch contact opgenomen om een nieuw ophaaltijdstip af te spreken.
 Ouders zorgen voor het meegeven van goed schoongemaakte spullen (kleding, flessen, speen, enz.)
 Ouders zorgen er voor dat de spullen die kinderen meekrijgen, in een tas zitten die goed kan worden afgesloten.
 Bij het brengen van een kind in een Maxi-Cosi zorgt de ouder ervoor dat de Maxi-Cosi schoongemaakt is voordat het bij de gastouder naar binnen gaat.
 Bij het brengen van een kind in een Maxi-Cosi zet de ouder de Maxi-Cosi met het kind daar in de gang, waar het kind de ouder én de gastouder kan zien maar door de ouder en gastouder voldoende afstand wordt bewaard. Zorg voor een liefdevolle wijze van afscheid nemen en overdracht. De ouder neemt daarna afstand, zodat de gastouder de Maxi-Cosi naar zich toe kan draaien en kan pakken.
 Blijf in alle opzichten rustig. Oefen gerust vooraf zonder kinderen. Laat het brengen en halen geen stressvolle toestand worden. Bewaar rust en biedt vertrouwen aan de kinderen!
* Mocht je niet kunnen printen dan zijn wij uiteraard bereid de poster voor je te printen bij ons op kantoor. We zullen er voor zorgen dat je de poster per gewone post toegestuurd krijgt of dat wij hem bij je langs brengen.

4. Contact met ouders
Nu de contactmomenten bij het brengen en halen korter zijn, vragen wij gastouders een alternatief te vinden voor de langere gesprekken en de overdrachten. Wij verzoeken alle gastouders een manier te implementeren om goed en uitgebreid met ouders in contact te blijven. Kies een weg om elkaar goed op de hoogte te blijven houden over het welzijn van de kinderen en de gebeurtenissen thuis en tijdens de opvang. Hieronder wat opties:
Heen-en-weer-boekjes
Het valt gastouders sterk aan te bevelen om overdracht-schriftjes en/of heen-en-weerboekjes enz. te gebruiken. Nu de overdracht korter wordt kan het voor zowel de gastouder zelf als voor de ouders een grote meerwaarde betekenen om op die wijze uitgebreider op de hoogte te worden gehouden dan het korte contact aan de deur.
Social Media groepjes
Een andere mogelijkheid is om te werken met besloten Facebookgroepjes, What’s App groepjes met beide ouders enz. om informatie en eventueel wat foto’s te delen. Veel gastouders gebruiken deze vorm van communicatie al.
Dagboekje via PortaBase
Zoals je weet werken wij met software: PortaBase. Via wens.opvanguren.nl is er een mogelijkheid om digitaal dagboekjes bij te houden van de kinderen over de opvang voor de ouders. Ouders kunnen dit inzien wanneer zij inloggen. Hiervoor wordt wel een kleine bijdrage gevraagd aan de gastouder. PortaBase vraagt hier namelijk € 1,50 exclusief btw per maand voor. De facturatie wordt via het gastouderbureau verzorgd dus daar heb je geen omkijken naar.
Telefonisch / videobellen voor uitgebreidere gesprekken
Uiteraard is contact houden door middel van What’s App een mogelijkheid maar niet wenselijk voor de uitgebreidere overdrachten. Via deze vorm van platte tekst kun je niet goed het welzijn van kinderen bespreken wanneer er zorgen zijn. Bij zorgen, problemen, incidenten, dilemma’s, enz. adviseren wij je te bellen met elkaar en beter nog, om dit met beeld te doen. Dat geeft een heel andere vorm van communiceren doordat mimiek, gezichtsuitdrukkingen, gevoelsreacties en dergelijke beter te interpreteren zijn.
Voor de dagelijkse, reguliere overdrachten is het voordeel van de heen-en-weer boekjes of dagboekjes dat het ook nog eens een leuk aandenken voor later kan zijn.
Wij horen graag van alle gastouders wat de werkwijze zal zijn in deze. Dat wordt genoteerd in het dossier. Dit kunnen we dan ook aan ouders doorgeven die eventueel binnenkort gaan starten bij jouw opvang of met je willen komen kennismaken.

5. Hygiëne
Zoals bekend werken wij al met een vrij uitgebreid protocol Hygiëne. Naast dit protocol benadrukken wij onderstaande punten. Geef hier echt extra aandacht aan. Hygiëne was nooit eerder zo belangrijk als nu!
1. Was je handen vaak gedurende minimaal 20 seconden met vloeibare zeep.
2. Droog je handen het liefst met papieren doekjes en gooi deze direct weg.
3. Gebruik je toch gewone keukenhanddoeken voor het drogen van je handen, doe deze
dan heel vaak / snel in de was en was op minimaal 60 graden. 4. Gebruik je hand-gel? Gebruik het ná het handen wassen, dan werkt het beter. 5. Wanneer je handschoenen gebruikt, gebruik dan wegwerphandschoenen en trek deze
vanaf de polsen binnenstebuiten uit om ze direct weg te gooien na gebruik. 6. Raak (vooral in supermarkten en andere openbare ruimten waar meerdere mensen zijn)
je gezicht niet aan. 7. Geef extra aandacht aan het schoonmaken van het toilet en doe dit vaak. In ieder
geval na elke opvangdag maar ook (meermaals) tussendoor tijdens opvangdagen.
8. Sluit de toiletdeksel na gebruik. 9. Maak contactpunten extra vaak schoon. Denk daarbij aan: – Trapleuningen en deurklinken (ook buiten) – Lichtschakelaars
– Deurbel en brievenbus – Liftknoppen en andere schakelaars – Koffiezetapparaat en waterkoker – Aanrecht en kranen, keukendeurtjes en koelkast – Toetsenbord van je computer, laptop, IPad/tablet, telefoon(s), afstandsbediening(en) – Randen van de box en ledikant, aankleedkussen – Tafels en stoelranden (en contactpunten op hoogte van jonge kinderen)
– Autostoeltjes, wippertjes, enz. 10. Maak je telefoon(s) regelmatig schoon! 11. Vergeet niet het speelgoed extra vaak en extra goed te reinigen. 12. Verschoon bedjes van de gastkinderen na ieder gebruik. 13. Desinfecteer het aankleedkussen na ieder gebruik, gebruik geen hoes en was meteen je
handen na het verschonen van een luier.
14. Gebruik (eventueel) handschoenen bij het verschonen van de luier en afvegen van billen.
15. Gooi keukendoekjes (handdoeken, gastendoekjes, theedoeken, schoonmaakdoekjes,
enz.) vaker dan je gewend bent in de was en was op minimaal 60 graden. 16. Gebruik aparte doekjes voor bijvoorbeeld het schoonmaken van je woonkamer, de
keuken, toilet enz. Was de doekjes na gebruik op minimaal 60 graden. 17. Hetzelfde geldt voor knuffels en slapzakken van kinderen. 18. Gebruik liever geen emmer met een sopje; dit zijn verzamelaars van viezigheid. 19. Vloeibare zeep (of handzeep) en schoonmaakmiddel (allesreiniger e.d.) met warm
water zorgen voor een heel grote reductie van het virus. Eventueel kun je extra een
alcoholhoudend middel (spray) gebruiken (let wel op want sommige materialen kunnen
hierdoor uitbijten). 20. Ventileer goed; lucht je huis; laat het goed doorwaaien. 21. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog en was daarna je handen. Houd
minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen buiten jouw gezin en gastkinderen. 22. Gebruik gezond verstand
😉 & blijf positief !

6. Huisbezoeken
Zowel Marcelle Mesman als Wendy Vrijburg komen bij de gastouder over de vloer. In de regel zou je kunnen stellen dat Marcelle bij de gastouders langs gaat voor de risico inventarisaties en voortgangsgesprekken en dat Wendy de kennismakingen en koppelingsgesprekken verzorgt. Marcelle gaat soms extra op bezoek voor een onaangekondigd huisbezoek en Wendy gaat soms extra langs voor een coaching-gesprek en sommige gesprekken vinden plaats bij ons op kantoor. Beiden dames zijn door de wol geverfd binnen de gastouderopvang waardoor zij elkaars werkzaamheden vloeiend en zonder problemen kunnen en zullen overnemen waar dit nodig blijkt.
Omdat er voor de huisbezoeken door Marcelle en Wendy van de één naar de andere gastouder gegaan wordt, ligt verspreiding van het virus op de loer. Het is dus van zeer groot belang dat zowel Marcelle als Wendy de hygiëne- veiligheidsmaatregelen zeer strikt in acht nemen. Daar hebben we de medewerking en het begrip van gastouders voor nodig.
Veel gesprekken vinden telefonisch, per mail en via Zoom Meetings plaats. Waar een huisbezoek niet absoluut noodzakelijk is, zal gebruik gemaakt worden van een Zoom Meeting. Daarom vragen wij je dit te installeren op je telefoon, IPad, tablet, computer of laptop (waar een camera in zit!). Als je er nog niet mee bekend bent, wil je dan even oefenen met iemand in je nabije omgeving? Ook toekomstige trainingen e.d. zullen (zeer waarschijnlijk) binnenkort via Zoom gaan plaatsvinden. Meer hierover bij punt 10 op blz. 14
Waar houden we rekening mee bij een huisbezoek?
– Er zal een afspraak voor een huisbezoek gepland worden op een moment dat er niet veel kinderen tegelijk aanwezig zijn (bijvoorbeeld tijdens een slaapmoment);
– Er wordt gekozen voor een afspraak op een tijdstip dat er geen haal- en/of brengmomenten van ouders gepland staan;
– Marcelle en Wendy zullen, in tegenstelling tot ouders, wel in de woonkamer van de gastouder verblijven tijdens hun bezoek;
– Er worden geen handen geschud;
– Er wordt altijd minimaal 1,5 meter afstand gehouden;
– Bij binnenkomst en bij het verlaten van de woning wordt de mogelijkheid geboden om de handen te wassen;
– Zowel Marcelle als Wendy zullen altijd desinfecterende hand-gel en desinfectiemiddel (spray) in de auto meenemen;
– Er kan worden gekozen voor het dragen van handschoenen tijdens het bezoek;
– De laptop en eventueel andere materialen die gebruikt worden (zoals de muis, de tas, pennen, enz.) worden na elk bezoek gedesinfecteerd/schoongemaakt;
– Marcelle en Wendy zullen geen spullen bij en van de gastouder of de kinderen aanraken;
– Er wordt alles aan gedaan om kinderen niet te dichtbij te laten komen;
Een goede samenwerking waarbij we de richtlijnen nastreven zorgt voor veilig werken. Met elkaar is dit heel goed werkbaar.

7. Het werk van nanny’s
Gastouders die de opvang van kinderen verzorgen bij de ouders thuis hebben een andere setting maar de uitgangspunten blijven hetzelfde. Gezien wij allemaal hetzelfde doel dienen; gezondheid en veiligheid vooropstellen en het virus bestrijden, gaan wij er vanuit dat ouders en nanny’s tot overeenstemming zullen kunnen komen om dit protocol ook in de woning van de ouders in zijn geheel door te voeren.
Hier en daar is dat uiteraard niet mogelijk of noodzakelijk. Zo is een poster aan de deur zoals eerder beschreven niet nodig en zal het afspreken van breng- en haalmomenten minder relevant zijn. Binnen de nanny-opvang is een uitgebreide persoonlijke overdracht immers wel mogelijk.
 De 1,5 meter afstand van elkaar houden geldt uiteraard ook voor ouders ten opzichte van de nanny.
 Tijdens de opvang zullen er geen andere mensen aanwezig zijn behalve de nanny zelf, de gastkinderen en eventueel de ouders.
 Tijdens de opvang zullen er geen andere kinderen komen spelen bij de gastkinderen.
 Wij gaan er vanuit dat de punten van hygiëne door ouders in acht genomen worden zodat zij er ook daarmee alles aan doen om de nanny een veilige werkplek te bieden in de woning van de ouders.
 Bij het eventueel halen en brengen van en naar sportclubs, worden de richtlijnen van die clubs aangehouden.
 Ook bij het vervoer van kinderen van 4 jaar en ouder wordt 1,5 meter afstand tussen nanny en kind zoveel als mogelijk in acht genomen. Ook bij vervoer! Daardoor zal vervoer per personenauto wellicht in sommige gevallen onmogelijk zijn.

8. Buitenschoolse gastouderopvang
Wanneer je als gastouder een combinatie maakt van buitenschoolse opvang en dagopvang is het een uitdaging om alle richtlijnen goed in acht te kunnen nemen. Denk creatief na over een zo veilig mogelijke oplossing. Ga bij voorkeur alleen naar school om kinderen te brengen en te halen. Mocht dat niet lukken vanwege de opvang van jonge kinderen, probeer dan zo te plannen dat je bij het brengen en halen zo weinig mogelijk kinderen in de opvang hebt. Bespreek de mogelijkheden met ouders. Misschien kan er geschoven worden in opvangtijden van de jonge kinderen of juist in die van de schoolkinderen. Waak er voor dat je met meerdere jonge kinderen aan het schoolplein moet staan. Is het onvermijdelijk, zoek dan een zo veilig mogelijke oplossing. Is het mogelijk dat je de jongsten in bijvoorbeeld een buggy, bolderkar of kiddybus blijven? Zorg er voor dat de jonge kinderen niet gaan rondlopen bij het schoolplein.
Blijf op afstand van ouders die hun kinderen komen halen en blijf niet lang praten bij de school.
Ook scholen werken nu anders. Elke school zal zijn eigen regels en werkwijze opstellen. Ouders worden hierover geïnformeerd door de school. Ook de gastouder heeft hiermee van doen. Daarom wordt van ouders verwacht dat ze de afspraken met de school helder communiceren met de gastouder.

9. Diversen en tips
Verlies het grotere doel van maatregelen niet uit het oog en bedenk altijd dat ook al is de kinderopvang weer open, we nog steeds te maken hebben met aanpassingen. Voor het hele land, voor de hele maatschappij geldt dat je zoveel mogelijk thuis blijft. Je gaat alleen de deur uit voor een boodschap, een noodzakelijk bezoek of een frisse neus.
1. Natuurlijk kun je met de kinderen naar buiten. Echter, spreek niet af met andere gastouders. Je wordt al snel makkelijker en ‘vergeet’ even de maatregelen. Probeer je opvang klein te houden in die zin dat je veel in en om het huis verblijft.
2. Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus kinderen en jongeren het minst treft. Er lopen nog onderzoeken om te achterhalen in hoeverre kinderen besmettingsgevaar met zich meebrengen. Vooralsnog lijkt het er op dat het besmettingsgevaar door kinderen het kleinst is. Dit neemt niet weg dat voorzichtigheid geboden is.
3. Waar voorheen gastouders regelmatig met kinderen boodschappen gingen doen, is dat nu niet mogelijk.
4. Leer kinderen op een speelse wijze hun handen te wassen. Wat zijn bacteriën? Hoe worden je handen echt schoon? Doe dit bijvoorbeeld aan de hand van liedjes, versjes, enz. Google er op los of laat je eigen creativiteit zijn werk doen.
5. Grijp thema’s aan om persoonlijke hygiëne, schoonmaken en dergelijke aan te kaarten. Waak er voor dat het een te zwaar onderwerp wordt. Houdt het luchtig en pas je werkwijze aan, aan de leeftijd en het kunnen van de kinderen en maak het leuk.
6. Je zou, als je daar de ruimte voor hebt, een leuk parcours kunnen maken bij de voordeur in de voortuin. Maak het afscheid leuk door gebruik van bijvoorbeeld linten, staptegels, hinkelspelletjes en dergelijke waardoor kinderen op een leuke manier bij jou naar binnen komen.
7. Maak, bijvoorbeeld in de gang of op de trap, aparte bakken waarin de meegenomen spullen van de kinderen (tassen, jassen, enz.) afzonderlijk van elkaar bewaard worden. Zo blijven spullen goed gescheiden van elkaar.
8. Kinderen mogen natuurlijk getroost en geknuffeld worden. Voor jonge kinderen geldt de 1,5 meter regel niet.
9. Wees waakzaam op speeksel, snot, ontlasting, en dergelijke dus let goed op hygiëne.
10. Pak niet alle speelgoed tegelijk uit de kast. Maak een selectie. Het advies luidt: schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Als je al het speelgoed aanbiedt moet je ook al het speelgoed weer schoonmaken. Door veel educatieve spellen aan te reiken, beperk je het aantal soorten speelgoed dat nodig is. Begeleid dus heel goed en bewust.

11. Bijeenkomsten
coaching
EHAK
Je bent van ons gewend dat wij veel organiseren in het kader van deskundigheidsbevordering. Dat kan nu geen doorgang krijgen zoals je dit van ons gewend bent. Alle bijeenkomsten zoals trainingen, intervisie, presentaties, workshops en bijscholingen Eerste Hulp Aan Kinderen zijn tot nader order opgeschort.
Zoom Meeting
De kennismakingen met nieuwe gastouders en koppelingsgesprekken met ouders worden vanaf 11 mei verzorgt via Zoom. Zoom Meeting zorgt er voor dat we via een telefoon, IPad, tablet of laptop met elkaar in gesprek kunnen en elkaar kunnen zien. Je hebt dus een apparaat nodig dat een camera heeft. Wij verzoeken je dit alvast te installeren en eens uit te proberen met een bekende. Het blijkt heel goed te werken en geeft ons de mogelijkheid diverse bijeenkomsten op die manier te gaan verzorgen. Hier de link: https://zoom.us/meetings
Trainingen
Wij zijn aan het bezien hoe wij trainingen online kunnen gaan vormgeven en aanbieden. Zodra hierover meer bekend is, laten wij je dit weten. Zeer waarschijnlijk zullen we dit via Zoom Meetings gaan doen.
Er bestaat een mogelijkheid om te kiezen voor het geven van trainingen in zeer kleine groepjes. Onze trainingsruimte biedt daar de mogelijkheden voor. Vooralsnog vinden wij het te vroeg om daar al mee te starten. Zodra dit wel tot de daadwerkelijke mogelijkheden behoort, word je hiervan op de hoogte gesteld.
Coaching
De combinatie van het voeren van het gastouderbureau met de coachingspraktijk blijkt ons in deze tijd zeer ten goede te komen. Er zijn veel mensen die ervaren dat angst, onzekerheden en frustraties te groot worden. Daarom bieden wij nog steeds coaching aan. Dat kan telefonisch maar ook hiervoor wordt nu al veel gebruik gemaakt van Zoom Meetings. Voor gastouders boden wij al drie uur gratis coaching per jaar aan. Voor ouders geldt nu ook een aanbieding. Wil je hier meer van weten dan kun je contact met ons opnemen. www.wenscoaching.nl

EHAK
Vanaf 1 juni zullen de EHAK / EHBO bijscholingen weer van start gaan.
Over de invulling van de bijscholingen Eerste Hulp Aan Kinderen, die wij in samenwerking met mevrouw Jos Martin van EHBO4Kids (namens het Oranje Kruis) verzorgen, hebben wij de hieronder beschreven afspraken kunnen maken. Het belangrijkste is dat wij op een verantwoorde wijze bijscholingen kunnen blijven aanbieden.
De hieronder beschreven werkwijze geldt voor de bijscholingen die gegeven worden in de trainingsruimte in ons bedrijfspand aan de Vennestraat 16 in Lisse.
Heb je enige vorm van verkoudheidsklachten en/of koorts, dan kun je niet deelnemen aan de bijscholing! Voor aanvang van de bijscholing zal mevrouw Jos Martin hier vragen over stellen.
– Voordat de bijscholing plaatsvindt is de trainingsruimte, de keuken en het toilet goed schoongemaakt. De deurbel, deurklinken en trapleuning zijn gedesinfecteerd.
– De voordeur zal open staan. Bij binnenkomst tref je direct het toilet. Ook die deur zal bij binnenkomst openstaan.
– Bij aankomst en binnenkomst aan de Vennestraat 16 in Lisse verwachten wij van je dat 1,5 meter afstand van elkaar bewaart. Er is ruimte genoeg op de parkeerplaats voor het pand.
– Wacht even met naar binnen gaan tot dat je voorganger de trap op gaat / is gegaan.
– Wij verzoeken je bij binnenkomst in het toilet je handen te wassen met vloeibare zeep en deze af te drogen met de beschikbare papieren handdoeken.
– Voor de trap op het plankje staat een pompje hand-gel. Wij verzoeken je dit na het handen wassen te gebruiken.
– De bijscholing vindt plaats in onze trainingsruimte op de eerste verdieping.
– De trainingsruimte is ruim en er worden maximaal acht deelnemers toegelaten.
– De ruimte zal verdeeld zijn over twee rijen met vier stoelen waartussen tafels staan zodat 1,5 meter afstand bewaren van elkaar heel goed mogelijk is.
– De deur van de trainingsruimte naar de keuken blijft open.
– Op de gang zal (wanneer het weer het toelaat) het dakraam open zijn.
– Jos Martin zorgt voor koffie en thee zodat je tijdens de bijscholing (vrijwel) nergens voor heen en weer hoeft te lopen.
– Tijdens de bijscholing wordt geen beademing geoefend. Er worden wel (op gepaste afstand van de trainer en andere deelnemers) borstcompressies geoefend.
– Mevrouw Jos Martin begeleidt de bijscholing vanachter de tafel voor in de trainingsruimte en zal afstand van iedereen bewaren.
– Na afloop van de training zullen alle deelnemers één van één de ruimte verlaten en de hand-gel die op het plankje naast de trap staat nogmaals gebruiken.
Tijdens de bijscholing kun je veel vragen over het coronavirus stellen.
Jos is op de hoogte van ons protocol Gastouderopvang & Corona.
Wij gaan er vanuit hiermee een veilige bijscholing te kunnen bieden binnen de richtlijnen en maatregelen die zijn getroffen zolang het coronavirus onder ons is.