Notulen

Vier maal per jaar komt de oudercommissie bijeen.   Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt. Deze notulen zijn op te vragen via de voorzitter Vanja de Mol.

Via mail:
oudercommissie@wensgastouderbureau.nl.