01-02-2020: Vooruitbetaling of facturatie achteraf?
Ook al zijn wij vanuit het verleden gewend te werken met een vooruitbetaling, wanneer gastouder en vraagouder met elkaar overeenkomen liever betaling achteraf te hanteren, op basis van de urenregistratie, dan is dat ook mogelijk. Standaard zullen wij de vooruitbetaling op basis van de contracturen gebruiken. Bij extra opvang of juist min- uren wordt dit in een aparte factuur verrekend. Echter, wil je liever achteraf betaling gebruiken kan dat ook. Laat het ons gewoon even weten. Van groot belang is dan dat de urenregistratie juist wordt ingevuld. De factuur wordt dan opgemaakt op basis van de door de gastouder ingevulde urenregistratie. In die urenregistratie dienen altijd alle uren te worden opgenomen die uitbetaald worden! Wanneer ouders hun kind niet laten opvangen op een contractueel afgesproken dag/tijd, dienen zij die uren wel te voldoen. Dat betekent dus dat de gastouder die uren wel in de urenregistratie moet opnemen terwijl er geen (of minder) opvang geweest is! Maar nogmaals; heb je liever een andere vorm van afrekening? Laat het ons gerust even weten of bel of mail ons voor meer informatie.