Jaarlijks verplichte bijeenkomst voor gastouders over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020 over de werkwijze in 2021

Eens per jaar organiseren wij een verplichte bijeenkomst voor gastouders. Alle andere bijeenkomsten die wij in de planning zetten, zijn geheel vrijwillig / vrijblijvend. Echter, de Meldcode is een dusdanig belangrijk onderdeel van ons werk, dat wij deze bijeenkomst verplicht stellen.

Wendy Vrijburg, houder van het gastouderbureau, is aandachtsfunctionaris binnen de Meldcode en zal deze avond begeleiden.

Maak een keuze uit onderstaande data en laat ons weten op welke dag je wilt deelnemen.
Uiteraard ontvang je ook voor het bijwonen van deze bijeenkomst een bewijs van deelname.
Deelname is gratis voor gastouders die actief bij Wen’s Gastouderbureau zijn aangesloten.

maandag, 5 oktober
dinsdag, 6 oktober
donderdag, 8 oktober
woensdag, 14 oktober
maandag, 2 november
dinsdag, 3 november

Heb je elders al een training gevolgd (in 2020 voor 2021) aangaande de Meldcode? Stuur ons dan even een bewijs van deelname toe.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd aan de Vennestraat 16 in Lisse.
We starten om 19.30 uur en het duurt tot in ieder geval 21.00 uur.
Ook andere relevante zaken komen kort aan de orde.

Alle trainingen die wij geven worden onder voorbehoud van een nieuwe corona-uitbraak georganiseerd. Mocht het toch weer misgaan, kan de bijeenkomst worden afgeblazen. Dit is uiteraard geheel afhankelijk van overheidsmaatregelen.
Er gelden natuurlijk in het kader van corona preventie ook regels rondom het bijwonen van de bijeenkomsten:
Heb je enige vorm van verkoudheidsklachten en/of koorts, dan kun je niet deelnemen aan de training.
Voordat de training plaatsvindt is de trainingsruimte, de keuken en het toilet goed schoongemaakt. De deurbel, deurklinken en trapleuning zijn gedesinfecteerd.
De voordeur zal open staan. Bij binnenkomst tref je direct het toilet. Ook die deur zal bij binnenkomst openstaan.
Bij aankomst en binnenkomst aan de Vennestraat 16 in Lisse verwachten wij van je dat 1,5 meter afstand van elkaar bewaart.
Er is ruimte genoeg op de parkeerplaats voor het pand.
Wacht even met naar binnen gaan tot dat je voorganger de trap op gaat / is gegaan.
Wij verzoeken je bij binnenkomst in het toilet je handen te wassen met vloeibare zeep en deze af te drogen met de beschikbare papieren handdoeken.
Voor de trap op het plankje staat een pompje handgel. Wij verzoeken je dit na het handen wassen te gebruiken.
De bijscholing vindt plaats in onze trainingsruimte op de eerste verdieping.
De trainingsruimte is ruim en er worden acht tot maximaal 10 deelnemers toegelaten.
De ruimte zal verdeeld zijn over rijen waartussen tafels staan zodat 1,5 meter afstand bewaren van elkaar heel goed mogelijk is.
De deur van de trainingsruimte naar de keuken blijft open.
Op de gang zal (wanneer het weer het toelaat) het dakraam open zijn.
De trainer zorgt voor koffie en thee zodat je tijdens de bijscholing (vrijwel) nergens voor heen en weer hoeft te lopen.
De trainer begeleidt de bijeenkomst vanachter de tafel voor in de trainingsruimte en zal afstand van iedereen bewaren.
Na afloop van de training zullen alle deelnemers één van één de ruimte verlaten en de handgel die op het plankje naast de trap staat nogmaals kunnen gebruiken.
Hartelijk dank voor je medewerking!