Jaarlijks verplichte bijeenkomst voor gastouders over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020

Eens per jaar organiseren wij een verplichte bijeenkomst voor gastouders. Alle andere bijeenkomsten die wij in de planning zetten, zijn geheel vrijwillig / vrijblijvend. Echter, de Meldcode is een dusdanig belangrijk onderdeel van ons werk, dat wij deze bijeenkomst verplicht stellen. De bijeenkomsten die wij in dit kader in maart 2019 hebben georganiseerd, hadden eind 2018 al moeten plaatsvinden. Deze bijeenkomst betreft een voorbereiding op de werkwijze die in 2020 gehanteerd wordt.

Wendy Vrijburg, houder van het gastouderbureau, is aandachtsfunctionaris binnen de Meldcode en zal deze avond begeleiden.

Maak een keuze uit onderstaande data en laat ons weten op welke dag je wilt deelnemen. Uiteraard ontvang je ook voor het bijwonen van deze bijeenkomst een bewijs van deelname.

Dinsdag, 12 november 2019
woensdag, 13 november
Donderdag, 14 november.

Heb je elders al een training gevolgd (in 2019 voor 2020) aangaande de Meldcode? Stuur ons dan even een bewijs van deelname toe.