De papierwinkel

Gastouderopvang brengt zo haar eigen papierwinkel met zich mee. Als gastouder ben je verplicht een aantal formulieren in je bezit te hebben. Voordat de opvang start voor een ‘nieuw’ gastkindje worden de volgende formulieren ingevuld en met elkaar doorgenomen.

De formulieren waar wij mee werken:
Noodgevallenformulier
Praktische Afsprakenformulier
Verklaring Medicijngebruik
Verklaring Vervoer
Verklaring Buik/zijslapen/Inbakeren
Verklaring Huisdieren (door de gastouder in te vullen)
Verklaring Foto/Filmopnamen
Verklaring Buiten Spelen
Ongevallenregistratieformulier (alleen bij een (bijna) ongeval in te vullen)

Deze formulieren en verklaringen vult/vullen de ouder(s) in naar eigen inzicht.  Sommige dingen zullen voor jou wellicht niet van toepassing zijn; die sla je gewoon over. Staan er zaken niet in die je wel graag had willen afspreken c.q. vastleggen? Voeg dan gerust een bijlage toe. De formulieren en verklaringen worden met tussen ouder(s) en gastouder besproken voordat de opvang start. Zo komen jullie samen tot een gedegen voorbereiding op de invulling van de praktische opvang.

De originele formulieren en verklaringen blijven – voorzien van een datum en handtekening van beiden – bewaard bij de gastouder (of indien de opvang door bij de ouder(s) thuis plaatsvindt bij de ouder(s)). Het gastouderbureau ontvangt een kopie van de formulieren. Voor het gastouderbureau is het een teken dat er aandacht besteedt is aan een goede voorbereiding op de opvang.

Bovendien is het van groot belang dat het gastouderbureau door middel van deze formulieren goed op de hoogte is van de afspraken die zijn gemaakt over hoe te handelen in geval van een noodgeval. Door dit duidelijk te noteren is ook het bureau in staat jou en/of jouw naasten te bereiken wanneer er onverhoopt sprake is van een noodgeval. Stel dat wij gebeld worden dat een gastouder onverwacht snel weg moest, ziek werd of met een kind naar een dokter snelt. Dat is het wel zo handig dat wij aan de hand van het noodgevallenformulier de ouders of een naaste kunnen bereiken.

Mede daarom is het ook erg belangrijk deze formulieren up-to-date te houden en veel formulieren per kind in te vullen. Noteer belangrijke telefoonnummers zoals het nummer van het bedrijf waar je werkt. Maar vul wel een nieuw formulier in wanneer je van baan wisselt!

Niet iedereen ziet direct het nut en/of het belang van zoveel formulieren en verklaringen in. Zeker in het begin van de opvang is iedereen enthousiast en gelooft wel dat de opvang goed zal verlopen. Het kan wel altijd gebeuren dat er een keer iets voorvalt, er vragen of twijfels ontstaan, je een situatie treft die je lastig bespreekbaar maken vindt, enz. Dan is het wel zo verstandig te kunnen teruggrijpen naar afspraken die op een adequate wijze zijn vastgelegd.

Ouders en gastouders vinden alle formulieren op een rij onder het kopje ‘downloads’ in het digitale portaal bij wens.opvanguren.nl (zónder www.)

Vragen?
Heb je nog vragen over de formulieren en/of verklaringen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij achten het van groot belang dat je goed weet welk formulier je waarvoor nodig hebt en waarom. Duidelijkheid hierin is erg belangrijk.