Onze werkwijze tijdens de coronacrisis vanaf de (her)opening op 11 mei

Vanaf 11 mei zal de gastouderopvang weer volledig open zijn. Omdat met de heropening van de opvang helaas het virus niet weg zal zijn, wordt een nieuwe, andere werkwijze aangehouden. Wij  moeten immers rekening houden met het virus en zullen er met elkaar alles aan doen om dit op een voor iedereen prettige, fijne, en vooral veilige en verantwoorde wijze te laten verlopen. Hieronder tref je antwoorden op de meest gestelde vragen hierover.

Update 29-04-2020: Punt 7

FAQ’s = veelgestelde vragen

 1. Wat wordt de praktische werkwijze van de gastouder? 
  Wen’s Gastouderbureau heeft een dynamisch protocol geschreven: Gastouderopvang & Corona. Dit protocol is dynamisch omdat het in de komende periode steeds aangepast, aangevuld zal worden waar nodig. Wanneer maatregelen versoepelen of juist worden aangescherpt, wordt het protocol aangepast.
 2. Is het verplicht het protocol te volgen? 
  Ja. Het is geen advies maar er wordt echt verwacht dat ouders en gastouders zich aan deze afspraken houden.
 3. Voor wie is het protocol Gastouderopvang & Corona bestemd? 
  Het protocol is voor zowel gastouders als ouders geschreven. Zonder de medewerking van de ouders kunnen gastouders immers de opvang niet op een veilige en verantwoorde wijze vormgeven.
 4. Waar kan ik het protocol Gastouderopvang & Corona vinden? 
  Omdat het een dynamisch protocol is, wordt steeds de meest recente versie gemaild aan de bij ons aangesloten ouders en gastouders. Voor hen is het protocol ook terug te vinden op wens.opvanguren.nl onder het kopje ‘downloads’. Echter, het protocol is voor iedereen beschikbaar. Het protocol staat ook op deze website.  Wil je het protocol in pdf ontvangen dan kun je ons even mailen: info@wensgastouderbureau.nl.
 5. Mogen kinderen met gezondheidsklachten wel of niet naar de gastouder?
  Wanneer een kind of een huisgenoot van het kind last heeft van verkoudheidsklachten en/of koorts en/of benauwdheid moet het kind thuisblijven en kan er geen beroep op de gastouder worden gedaan. Lees hier Wat te doen bij verkoudheidsklachten?
 6. Wanneer mag de gastouder geen opvang verzorgen?
  Bij opvang in eigen huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft, kan er geen opvang geboden worden.
  ​Indien er tijdelijk geen opvang geboden kan worden, helpt het gastouderbureau met het zoeken naar alternatieve opvang voor de betrokken ouders bij een vervangende gastouder.
  Bij opvang aan huis (bij ouders thuis) geldt dat de gastouder nog wel kan werken als een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft (en zijzelf niet).
  Bij noodopvang in eigen huis én aan huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder last heeft van verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid kan er geen opvang door de gastouder worden geboden.
  Het gastouderbureau helpt met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder.
  Wanneer een kind of een huisgenoot van het kind last heeft van verkoudheidsklachten en/of koorts en/of benauwdheid moet het kind thuisblijven en kan er geen beroep op de gastouder worden gedaan.
   Lees hier Wat te doen bij verkoudheidsklachten?
 7. Noodopvang vanaf 11 mei
  Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft, ook na 11 mei.
  De noodopvang blijft, ook voor ouders die géén contract met de kinderopvang hebben, nog in stand na 11 mei. Het ontlasten van de zorg blijft hierbij een belangrijk doel. Coördinatie hiervan blijft in handen van de gemeenten in samenwerking met de kindercentra en gastouderbureaus.
  Wel zal de noodopvang vanaf 11 mei, waar het gaat om de uren buiten reguliere openingstijden (dit betreft dus avondopenstelling, nachtopvang en opvang op zaterdagen, zon- en feestdagen) voor ouders met een contract, in rekening worden gebracht.
  We gaan er vooralsnog van uit dat bij ouders zonder contract alle uren noodopvang in rekening kunnen worden gebracht. De gemeenten ontvangen hiervoor van het Rijk een bijdrage. Dat betekent dat de factuur waarschijnlijk bij de gemeente zal moeten worden ingediend. De exacte vormgeving van de noodopvang na 11 mei wordt nog verder uitgewerkt.
  Ouders die wel al een contract hebben zullen voor de reguliere (contracturen) én extra uren voor noodopvang ook gewoon een factuur ontvangen. Deze noodopvang zal zeer waarschijnlijk ook door de gemeente worden betaald. Hoe dit vormgegeven wordt is dus nog niet duidelijk.
  Ouders die niet werkzaam zijn in een cruciaal beroep, gaan weer gewoon betalen zoals het voorheen was. Gastouders registreren dan dus weer gewoon de uren zoals je gewend bent.