De papierwinkel

Gastouderopvang brengt zo haar eigen papierwinkeltje met zich mee.
Als gastouder bent u verplicht een aantal van deze formulieren in uw bezit te hebben.
Uiteraard ontvangt u deze formulieren van ons tijdens ons eerste gesprek in papieren vorm.

In de tussentijd kan er natuurlijk van alles veranderen. Er kan een formulier verloren gaan, het kan zijn dat het vervangen moet worden omdat er iets in de situatie is veranderd enz. Zo zijn er scala van redenen waarom u een bepaald formulier opnieuw nodig heeft.

Formulieren downloaden
Volledigheidshalve treft u op dit gedeelte van onze website alle formulieren nog eens aan. Alle stukken zijn in pdf vorm, zoals dat heet, voor u op deze site geplaatst. U kunt het daardoor direct bekijken, downloaden en printen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, neemt u dan gerust contact met u op. Wij sturen u de benodigde stukken graag toe.

Formulieren tijdens bezoek
Tijdens de reguliere bezoeken die wij gedurende het jaar bij u afleggen voor onder andere de uitvoering van de risico inventarisatie en het evaluatiegesprek, kunt u ook vragen naar deze formulieren. Wij hebben van alle documenten namelijk altijd een exemplaar bij ons en kunnen u dit direct overhandigen.

Formulieren per post
Als vanzelfsprekend kunt u ons altijd mailen of bellen om een bepaald formulier op te vragen. Wij sturen het u graag per post of per e-mail toe.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de formulieren? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij achten het van groot belang dat u goed weet welk formulier u waarvoor nodig heeft en waarom. Duidelijkheid is wat ons betreft hierin erg belangrijk.