Agenda

Dat wij een combinatie hebben kunnen maken tussen de coaching skills die wij in huis hebben met de gastouderopvang zien wij als een groot pluspunt. Het zorgt er voor dat wij, met een eigen trainer in huis, veel kunnen aanbieden in het kader van deskundigheidsbevordering. Soms huren we iemand in en vaak geeft Wendy de trainingen vanuit haar coachingspraktijk. Hoe dan ook proberen we alle bijeenkomst zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden en dat het liefst tegen een zo laag mogelijke vergoeding.

Suggesties? Laat ons weten waar de behoefte ligt! Informeer ons over jouw wensen. We doen er alles aan om aansluiting te vinden bij de praktijk en dit op een zo laagdrempelige wijze te bieden. Bovendien streven wij er naar om de kosten laag te houden zodat het voor alle gastouders mogelijk is zich te blijven uitdagen en deskundigheidsbevordering na te streven. Laat van je horen!

Aanmelden voor deelname aan onderstaande bijeenkomst / intervisie-avond / training / cursus / workshop?
Stuur even een mail of bel ons.

EHBO

Huiskamergesprek / Intervisie

Workshop Autisme

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Workshop Het Pedagogisch Beleidsplan

TINK Training (Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang)

Presentatie Hoog sensitieve kinderen

Training: Bewuste Begeleiding (van (gevoelige) kinderen)