Agenda

 Suggesties? Laat ons weten waar de behoefte ligt! Informeer ons over jouw wensen. We doen er alles aan om aansluiting te vinden bij de praktijk en dit op een zo laagdrempelige wijze te bieden. Bovendien streven wij er naar om de kosten laag te houden zodat het voor alle gastouders mogelijk is zich te blijven uitdagen en deskundigheidsbevordering na te streven. Laat van je horen!

Aanmelden voor deelname aan onderstaande bijeenkomst / intervisie-avond / training / cursus / workshop?
Stuur even een mail of bel ons.

EHBO 2019

Er staan bijscholingen gepland op:
19 februari
27 maart VOL!
7 september ochtend
7 september middag
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

**********************************************************************************************************************

De Gezonde Gastouderopvang 

Op maandag 18 februari start de (avond)cursus die uit drie bijeenkomsten bestaat voor onze gastouders. Het gaat hier om leefstijl in het algemeen. Gezonde voeding maar ook beweging staan allemaal centraal. Mascha heeft een intensieve training gevolgd en zal onze gastouders een officiële cursus bieden.

De vervolg avonden zijn op 11 maart en 1 april.

Deze cursus zit al vol maar wie weet volgt er nog één dit jaar.

Veel succes!

**********************************************************************************************************************

Jaarlijks verplichte bijeenkomst voor gastouders over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019

Door omstandigheden zijn de bijeenkomsten verplaatst en kunnen gastouders een keuze maken uit:

Maandag, 4 maart
Woensdag, 6 maart VOL 
Zaterdag 9 maart
Verlate extra bijeenkomst in het klein (voor de vakantiegangers die eerdere data niet kunnen) aan
de Heereweg 327: Woensdag 20 maart.

Meld je snel aan als je dit nog niet gedaan hebt. Heb je elders al een training gevolgd aangaande de Vernieuwde Meldcode? Stuur ons dan even een bewijs van deelname toe.

**********************************************************************************************************************

Huiskamergesprekken / intervisie bijeenkomsten 2019

Voor 2019 staan de volgende intervisie- / huiskamergesprekken op de planning voor onze gastouders:
* Dinsdag, 16 april
* Donderdag, 2 mei
* Woensdag, 5 juni
* Dinsdag, 2 juli
* Maandag, 9 september
* Donderdag, 10 oktober
* Dinsdag 5 november

In augustus zal geen intervisie plaatsvinden in verband met de zomervakantie en andere activiteiten. Ook in december wordt er geen gepland vanwege drukke werkzaamheden in die periode én natuurlijk vanwege de feestdagen.

De intervisie – huiskamergesprekken beginnen altijd om 19.30 uur alleen op zaterdag om 10.00 uur. Het duurt meestal ongeveer twee uur.

Wij treffen elkaar aan de Vennestraat 16 te Lisse.

De onderwerpen zijn nog niet bekend. Heb je een suggestie? Kom er dan zo snel mogelijk mee!

Tijdens deze bijeenkomsten worden GEEN namen genoemd. Wendy ziet er op toe dat tijdens alle intervisiebijeenkomsten eventuele ervaringen anoniem en discreet worden besproken.

**********************************************************************************************************************

TINK Training

Let op: TINK training voor gastouders start op 8 mei 2019

Alle gastouders die via Wen’s Gastouderbureau werken, kunnen deelnemen aan TINK! Wij nodigen je hierbij van harte uit om deze inspirerende training bij te wonen. We geven je hieronder een uitgebreide uitleg over de training en lichten toe waarom wij hier een enorme meerwaarde voor jouw gastouderopvang in zien.

Wat betekent TINK?
TINK is de afkorting voor Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Interactie is een wisselwerking, het op elkaar reageren. Interactie is dus altijd een samenwerking. Eigenlijk kun je stellen dat een goede interactie de basis is voor kwalitatief goede gastouderopvang. En dat is nu juist waar wij binnen ons bureau heel hard aan werken. Gastouderopvang is niet langer het ‘ondergeschoven kindje’ van de kinderopvang. Binnen onze Lerende Organisatie laten we zien dat gastouders professionals zijn die als geen ander weten hoe je kinderen een veilige, stimulerende, uitdagende omgeving biedt. TINK reikt je een brede basis voor zelfontwikkeling aan en zal een verdere professionaliseringsslag geven aan het inhoudelijke werk dat je doet. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die naar een opvang zijn geweest waar veel aandacht aan taal en interactie werd besteed, beter presteren op de basisschool. Het geeft kinderen een voorsprong op de taalontwikkeling in hun latere leven. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee!

Wat doe je? Wat zeg je? Hoe zeg je het?

Tijdens de training ga je werken aan zes interactievaardigheden:
1.         Sensitieve responsiviteit
2.         Respect voor autonomie
3.         Structureren en grenzen stellen
4.         Praten en uitleggen
5.         Ontwikkelingsstimulering
6.         Begeleiden van interacties
Sommige van deze onderdelen lijken misschien wat ingewikkelde termen te omvatten. Tijdens de bijeenkomsten zullen al deze vaardigheden uitgelegd en toegelicht worden. Het effect dat interactie op het gedrag en de ontwikkeling van jouw gastkinderen heeft, wordt uitgebreid behandeld. Zo ook wat het bieden van een taalrijke omgeving inhoudt.

Inhoud
Zoals alle bijeenkomsten die Wen’s Gastouderbureau organiseert, is ook TINK laagdrempelig opgezet. Het is een intensieve training maar toegankelijk, met een no-nonsense insteek en geschikt voor álle gastouders. Voor de beeldvorming tref je hier een kleine greep uit de vele onderwerpen die tijdens de trainingsbijeenkomsten aan de orde komen: meespelen, vriendelijke communicatie, kinderen waarderen om wie ze zijn, gewenst gedrag benoemen, gedachten en gevoelens verwoorden, uitdagen, enz. Al deze voorbeelden worden behandeld in relatie tot de zes genoemde interactievaardigheden.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er uitleg gegeven, worden er opdrachten gemaakt en oefeningen besproken. Je krijgt huiswerk dat bestaat uit praktijkopdrachten die je tijdens je werk kunt uitvoeren. In een portfolio verzamel je al je werk waardoor je je voortgang kun monitoren. Voor en tijdens de eerste bijeenkomst wordt met elkaar besproken hoe we dit allemaal praktisch vormgeven.

Taal(niveau)
Interactie kan niet plaatsvinden zonder taal. Daarom is taal onlosmakelijk een zeer belangrijk onderdeel van TINK. Voordat je deelneemt aan de training zal je taalniveau bepaald worden. Dit doe je grotendeels zelf. De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kindercentra, zijn verplicht een 3F taalniveau te beheersen en deze TINK training te volgen. Voor gastouders geldt deze verplichting (nog) niet. Bij een 3F taalniveau moet je denken aan MBO4 en Havo-niveau, en voor een 2F taalniveau aan MBO1,2,3 en VMBO-niveau. Met een 3F taalniveau kun je absoluut meedoen aan TINK. Heb jij niet het taalniveau waarover hier gesproken wordt, dan is TINK zeker ook iets voor jou! We gaan je niet overhoren of onderwerpen aan ingewikkelde toetsen. Ook gaan we je tijdens de trainingsbijeenkomsten geen uitgebreide taallessen geven. Je krijgt wél de kans om door zelfstudie jouw taalniveau een boost te geven.

Kosten
Hiervoor werd al aangegeven dat pedagogisch medewerkers in de kindercentra, TINK verplicht volgen. Zij volgen TINK bij een externe trainer voor een bedrag van € 600,- dat gesubsidieerd wordt door de overheid. Doordat TINK voor gastouders niet verplicht (maar wel wenselijk) is, bestaat deze subsidie voor gastouders niet en zijn er interne trainers opgeleid. Wendy Vrijburg heeft als eigenaar en coach van Wen’s Gastouderbureau de interne train-de-trainer gevolgd. Hierdoor is Wendy gecertificeerd interne TINK trainer en hebben wij de mogelijkheid je TINK ook aan te bieden. Dit betekent meteen ook dat wij enigszins kunnen afwijken van de structuur van de standaard TINK training. De training bestaat normaliter uit acht bijeenkomsten. Wij bieden je de verkorte, en aanzienlijk intensieve, Interne TINK training aan. Daarmee komen alsnog álle onderwerpen uit de volledige training aan bod. Doordat wij hier spreken over de Interne TINK training kunnen wij je de training bieden voor slechts een onkostenvergoeding van € 40,-.

Lerende Organisatie
Je merkt al dat wij werken aan het uitbreiden van onze Lerende Organisatie. Wij werken aan de deskundigheidsbevordering van onze gastouders. We kunnen met en van elkaar leren. Leren is altijd mogelijk doordat er kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt voor de groei van jou als gastouder. Door TINK binnen onze Lerende Organisatie in te zetten, reiken wij je een manier aan om de interacties met de gastkinderen naar een nog hoger niveau te tillen.

Hoe, wat, waar, wanneer?
4 Trainingsbijeenkomsten:          Woensdag 8, 15, 22 en 29 mei 2019
Tijd:                                                   van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten:                                              € 40,- onkostenvergoeding
Materiaal:                                         Al het benodigde lesmateriaal ontvang je van Wen’s Gastouderbureau
Aanvullend materiaal:                   Voor taalverdieping kun je eventueel het boek Met Volle Mond ad € 19.99 aanschaffen
Locatie:                                             Vennestraat 16, 2161 LE, Lisse
Aanmelden:                                      info@wensgastouderbureau.nl / tel.: 0252 – 750 655

Certificaat:                                        Wanneer alle bijeenkomsten zijn bijgewoond en alle opdrachten zijn voltooid ontvang je TINK deelnamecertificaat.

Deelname aan deze cursus is niet alleen iets waar de overheid (lees: GGD) blij van wordt, maar jijzelf, jouw vraagouders en bovenal jouw gastkinderen zullen hier voor altijd profijt van genieten!

Meld je nu aan door ons te mailen of te bellen.  

**********************************************************************************************************************

Informatieavond over hoog sensitieve kinderen voor ouders én gastouders

Wij nodigen alle ouders én gastouders uit om een informatieavond bij te wonen over de begeleiding van kinderen die erg gevoelig zijn voor prikkels. In voorgaande jaren hebben wij deze bijeenkomsten vaker georganiseerd (deze avond heeft dezelfde inhoud) en er blijft vraag naar zijn.
Wendy Vrijburg zal vanuit Wen’s Coaching deze avond verzorgen. Na vele trainingen heeft zij zich gespecialiseerd in de opvoeding en begeleiding van hoog sensitieve kinderen.
Iedereen verwerkt prikkels op een eigen manier. Sommige kinderen hebben last van teveel prikkels. Hoe ga je daar mee om? Wat gebeurt er met een kind? Hoe herken je hoog gevoeligheid? Er zijn kinderen die veel last hebben van harde geluiden of juist van sterkte geuren. Zo zijn er kinderen die snel overweldigd kunnen raken van de vele prikkels die op hen af komen. Dat kan soms onbegrepen gedrag opleveren. Het komt allemaal aan de orde tijdens deze avond.

Je bent van harte welkom. Meld je het vooraf even als je wilt komen? Deelname is gratis en zal plaatsvinden aan de Vennestraat 16 te Lisse (1e verdieping).

We starten woensdag 12 juni om 19.30 uur (tot ongeveer 21.00/21.30 uur).

**********************************************************************************************************************

Bijpraten over het Pedagogisch Beleidsplan en de GGD Inspectie

Het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau dient goed bekend te zijn bij de gastouders. Gastouders zijn niet alleen verplicht hier goed van op de hoogte te zijn maar dienen ook hun opvang zo ingericht te hebben, dat zij ook de praktijk hierop laten aansluiten. Hoe doe je dat? Hoe implementeer je het pedagogisch beleidsplan in jouw wijze van opvang? Jaarlijks wordt het plan besproken met de oudercommissie van Wen’s Gastouderbureau. Pas na goedkeuring van de oudercommissie wordt het plan voor het komende jaar weer gebruikt en volgt er, indien nodig, een nieuwe versie.

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we ook de GGD inspectie. Zoals je weet kan de GGD jaarlijks bij jou als gastouder langskomen voor een inspectie. Soms komt de GGD onaangekondigd, hoewel meestal een afspraak wordt gemaakt. Hoe bereid je je goed voor op de inspectie? Wat kun je verwachten? Hoe werkt de GGD?

Dit alles wordt deze avond besproken. Een belangrijke bijeenkomst waarvoor deelnemende gastouders een bewijs van deelname ontvangen.

Woensdag, 26 juni 2019 van 19.30 tot 21.00 uur aan de Vennestraat 16 te Lisse. 

Meld je vooraf even aan door ons een mail te sturen.

Deelname is gratis.

**********************************************************************************************************************

 

Jaarlijks verplichte bijeenkomst voor gastouders over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020

Eens per jaar organiseren wij een verplichte bijeenkomst voor gastouders. Alle andere bijeenkomsten die wij in de planning zetten, zijn geheel vrijwillig / vrijblijvend. Echter, de Meldcode is een dusdanig belangrijk onderdeel van ons werk, dat wij deze bijeenkomst verplicht stellen. De bijeenkomsten die wij in dit kader in maart 2019 hebben georganiseerd, hadden eind 2018 al moeten plaatsvinden. Deze bijeenkomst betreft een voorbereiding op de werkwijze die in 2020 gehanteerd wordt.

Wendy Vrijburg, houder van het gastouderbureau, is aandachtsfunctionaris binnen de Meldcode en zal deze avond begeleiden.

Maak een keuze uit onderstaande data en laat ons weten op welke dag je wilt deelnemen. Uiteraard ontvang je ook voor het bijwonen van deze bijeenkomst een bewijs van deelname.

Dinsdag, 12 november 2019
woensdag, 13 november
Donderdag, 14 november.

Heb je elders al een training gevolgd (in 2019 voor 2020) aangaande de Meldcode? Stuur ons dan even een bewijs van deelname toe.

**********************************************************************************************************************