Agenda

 Suggesties? Laat ons weten waar de behoefte ligt! Informeer ons over jouw wensen. We doen er alles aan om aansluiting te vinden bij de praktijk en dit op een zo laagdrempelige wijze te bieden. Bovendien streven wij er naar om de kosten laag te houden zodat het voor alle gastouders mogelijk is zich te blijven uitdagen en deskundigheidsbevordering na te streven. Laat van je horen!

Aanmelden voor deelname aan onderstaande bijeenkomst / intervisie-avond / training / cursus / workshop?
Stuur even een mail of bel ons.

EHBO 2019

Er staan bijscholingen gepland op:
19 februari
27 maart VOL!
7 september ochtend
7 september middag
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

**********************************************************************************************************************

Huiskamergesprekken / intervisie bijeenkomsten 2019

Voor 2019 staan de volgende intervisie- / huiskamergesprekken op de planning voor onze gastouders:
* Dinsdag, 16 april
* Donderdag, 2 mei
* Woensdag, 5 juni
* Dinsdag, 2 juli
* Maandag, 9 september
* Donderdag, 10 oktober
* Dinsdag 5 november

In augustus zal geen intervisie plaatsvinden in verband met de zomervakantie en andere activiteiten. Ook in december wordt er geen gepland vanwege drukke werkzaamheden in die periode én natuurlijk vanwege de feestdagen.

De intervisie – huiskamergesprekken beginnen altijd om 19.30 uur alleen op zaterdag om 10.00 uur. Het duurt meestal ongeveer twee uur.

Wij treffen elkaar aan de Vennestraat 16 te Lisse.

De onderwerpen zijn nog niet bekend. Heb je een suggestie? Kom er dan zo snel mogelijk mee!

Tijdens deze bijeenkomsten worden GEEN namen genoemd. Wendy ziet er op toe dat tijdens alle intervisiebijeenkomsten eventuele ervaringen anoniem en discreet worden besproken.

**********************************************************************************************************************

TINK Training

Let op: TINK training voor gastouders start op 8 mei 2019

Alle gastouders die via Wen’s Gastouderbureau werken, kunnen deelnemen aan TINK! Wij nodigen je hierbij van harte uit om deze inspirerende training bij te wonen. We geven je hieronder een uitgebreide uitleg over de training en lichten toe waarom wij hier een enorme meerwaarde voor jouw gastouderopvang in zien.

Wat betekent TINK?
TINK is de afkorting voor Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Interactie is een wisselwerking, het op elkaar reageren. Interactie is dus altijd een samenwerking. Eigenlijk kun je stellen dat een goede interactie de basis is voor kwalitatief goede gastouderopvang. En dat is nu juist waar wij binnen ons bureau heel hard aan werken. Gastouderopvang is niet langer het ‘ondergeschoven kindje’ van de kinderopvang. Binnen onze Lerende Organisatie laten we zien dat gastouders professionals zijn die als geen ander weten hoe je kinderen een veilige, stimulerende, uitdagende omgeving biedt. TINK reikt je een brede basis voor zelfontwikkeling aan en zal een verdere professionaliseringsslag geven aan het inhoudelijke werk dat je doet. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die naar een opvang zijn geweest waar veel aandacht aan taal en interactie werd besteed, beter presteren op de basisschool. Het geeft kinderen een voorsprong op de taalontwikkeling in hun latere leven. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee!

Wat doe je? Wat zeg je? Hoe zeg je het?

Tijdens de training ga je werken aan zes interactievaardigheden:
1.         Sensitieve responsiviteit
2.         Respect voor autonomie
3.         Structureren en grenzen stellen
4.         Praten en uitleggen
5.         Ontwikkelingsstimulering
6.         Begeleiden van interacties
Sommige van deze onderdelen lijken misschien wat ingewikkelde termen te omvatten. Tijdens de bijeenkomsten zullen al deze vaardigheden uitgelegd en toegelicht worden. Het effect dat interactie op het gedrag en de ontwikkeling van jouw gastkinderen heeft, wordt uitgebreid behandeld. Zo ook wat het bieden van een taalrijke omgeving inhoudt.

Inhoud
Zoals alle bijeenkomsten die Wen’s Gastouderbureau organiseert, is ook TINK laagdrempelig opgezet. Het is een intensieve training maar toegankelijk, met een no-nonsense insteek en geschikt voor álle gastouders. Voor de beeldvorming tref je hier een kleine greep uit de vele onderwerpen die tijdens de trainingsbijeenkomsten aan de orde komen: meespelen, vriendelijke communicatie, kinderen waarderen om wie ze zijn, gewenst gedrag benoemen, gedachten en gevoelens verwoorden, uitdagen, enz. Al deze voorbeelden worden behandeld in relatie tot de zes genoemde interactievaardigheden.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er uitleg gegeven, worden er opdrachten gemaakt en oefeningen besproken. Je krijgt huiswerk dat bestaat uit praktijkopdrachten die je tijdens je werk kunt uitvoeren. In een portfolio verzamel je al je werk waardoor je je voortgang kun monitoren. Voor en tijdens de eerste bijeenkomst wordt met elkaar besproken hoe we dit allemaal praktisch vormgeven.

Taal(niveau)
Interactie kan niet plaatsvinden zonder taal. Daarom is taal onlosmakelijk een zeer belangrijk onderdeel van TINK. Voordat je deelneemt aan de training zal je taalniveau bepaald worden. Dit doe je grotendeels zelf. De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kindercentra, zijn verplicht een 3F taalniveau te beheersen en deze TINK training te volgen. Voor gastouders geldt deze verplichting (nog) niet. Bij een 3F taalniveau moet je denken aan MBO4 en Havo-niveau, en voor een 2F taalniveau aan MBO1,2,3 en VMBO-niveau. Met een 3F taalniveau kun je absoluut meedoen aan TINK. Heb jij niet het taalniveau waarover hier gesproken wordt, dan is TINK zeker ook iets voor jou! We gaan je niet overhoren of onderwerpen aan ingewikkelde toetsen. Ook gaan we je tijdens de trainingsbijeenkomsten geen uitgebreide taallessen geven. Je krijgt wél de kans om door zelfstudie jouw taalniveau een boost te geven.

Kosten
Hiervoor werd al aangegeven dat pedagogisch medewerkers in de kindercentra, TINK verplicht volgen. Zij volgen TINK bij een externe trainer voor een bedrag van € 600,- dat gesubsidieerd wordt door de overheid. Doordat TINK voor gastouders niet verplicht (maar wel wenselijk) is, bestaat deze subsidie voor gastouders niet en zijn er interne trainers opgeleid. Wendy Vrijburg heeft als eigenaar en coach van Wen’s Gastouderbureau de interne train-de-trainer gevolgd. Hierdoor is Wendy gecertificeerd interne TINK trainer en hebben wij de mogelijkheid je TINK ook aan te bieden. Dit betekent meteen ook dat wij enigszins kunnen afwijken van de structuur van de standaard TINK training. De training bestaat normaliter uit acht bijeenkomsten. Wij bieden je de verkorte, en aanzienlijk intensieve, Interne TINK training aan. Daarmee komen alsnog álle onderwerpen uit de volledige training aan bod. Doordat wij hier spreken over de Interne TINK training kunnen wij je de training bieden voor slechts een onkostenvergoeding van € 40,-.

Lerende Organisatie
Je merkt al dat wij werken aan het uitbreiden van onze Lerende Organisatie. Wij werken aan de deskundigheidsbevordering van onze gastouders. We kunnen met en van elkaar leren. Leren is altijd mogelijk doordat er kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt voor de groei van jou als gastouder. Door TINK binnen onze Lerende Organisatie in te zetten, reiken wij je een manier aan om de interacties met de gastkinderen naar een nog hoger niveau te tillen.

Hoe, wat, waar, wanneer?
4 Trainingsbijeenkomsten:          Woensdag 8, 15, 22 en 29 mei 2019
Tijd:                                                   van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten:                                              € 40,- onkostenvergoeding
Materiaal:                                         Al het benodigde lesmateriaal ontvang je van Wen’s Gastouderbureau
Aanvullend materiaal:                   Voor taalverdieping kun je eventueel het boek Met Volle Mond ad € 19.99 aanschaffen
Locatie:                                             Vennestraat 16, 2161 LE, Lisse
Aanmelden:                                      info@wensgastouderbureau.nl / tel.: 0252 – 750 655

Certificaat:                                        Wanneer alle bijeenkomsten zijn bijgewoond en alle opdrachten zijn voltooid ontvang je TINK deelnamecertificaat.

Deelname aan deze cursus is niet alleen iets waar de overheid (lees: GGD) blij van wordt, maar jijzelf, jouw vraagouders en bovenal jouw gastkinderen zullen hier voor altijd profijt van genieten!

Meld je nu aan door ons te mailen of te bellen.  

**********************************************************************************************************************

Informatieavond over hoog sensitieve kinderen voor ouders én gastouders

Wij nodigen alle ouders én gastouders uit om een informatieavond bij te wonen over de begeleiding van kinderen die erg gevoelig zijn voor prikkels. In voorgaande jaren hebben wij deze bijeenkomsten vaker georganiseerd (deze avond heeft dezelfde inhoud) en er blijft vraag naar zijn.
Wendy Vrijburg zal vanuit Wen’s Coaching deze avond verzorgen. Na vele trainingen heeft zij zich gespecialiseerd in de opvoeding en begeleiding van hoog sensitieve kinderen.
Iedereen verwerkt prikkels op een eigen manier. Sommige kinderen hebben last van teveel prikkels. Hoe ga je daar mee om? Wat gebeurt er met een kind? Hoe herken je hoog gevoeligheid? Er zijn kinderen die veel last hebben van harde geluiden of juist van sterkte geuren. Zo zijn er kinderen die snel overweldigd kunnen raken van de vele prikkels die op hen af komen. Dat kan soms onbegrepen gedrag opleveren. Het komt allemaal aan de orde tijdens deze avond.

Je bent van harte welkom. Meld je het vooraf even als je wilt komen? Deelname is gratis en zal plaatsvinden aan de Vennestraat 16 te Lisse (1e verdieping).

We starten woensdag 12 juni om 19.30 uur (tot ongeveer 21.00/21.30 uur).

**********************************************************************************************************************

Het Pedagogisch Beleidsplan

Een workshop voor gastouders.

Gastouders zijn volgens de Wet Kinderopvang verplicht goed op de hoogte te zijn van het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau waar zij mee werken. De GGD is toezichthouder van de gastouderopvang en controleert tijdens een inspectie van en bij de gastouder of de gastouder goed op de hoogte is van het beleidsplan van het bureau. Soms werkt een gastouder met meerdere gastouderbureaus en soms werken gastouders exclusief met één bureau samen. Hoe ga je bijvoorbeeld te werk als je meerdere beleidsplannen moet volgen?

Hoe laat je zien dat je in jouw dagelijkse werk daadwerkelijk het beleidsplan van het bureau volgt?
Wat zijn de belangrijkste aspecten uit zo’n plan?
Zijn er verplichtingen aan de inhoud van het beleidsplan van het bureau?
Waar moet ik op letten bij de inspectie van de GGD m.b.t. het plan?
Wanneer houd ik me wel of juist niet aan het plan?

Het lijkt soms een vaag begrip; werken volgens een plan van een bureau. Het kan houvast geven maar ook verwarring scheppen. Deze workshop biedt je inzichten in de werkwijze, verplichtingen en mogelijkheden die het beleidsplan je biedt.

Het bespreken van een goede voorbereiding op de inspectie van de GGD is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst.

Tijdens één bijeenkomst krijg je voldoende tips en tools aangereikt om duidelijkheid te scheppen in de vele perspectieven.

Dit alles wordt deze avond besproken. Een belangrijke bijeenkomst waarvoor deelnemende gastouders een bewijs van deelname ontvangen.

Woensdag, 26 juni 2019 van 19.30 tot 21.00 uur aan de Vennestraat 16 te Lisse. 

Meld je vooraf even aan door ons een mail te sturen.

Deelname door gastouders van Wen’s Gastouderbureau wordt door het gastouderbureau voor hen betaald.

**********************************************************************************************************************

Jaarlijks verplichte bijeenkomst voor gastouders over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020

Eens per jaar organiseren wij een verplichte bijeenkomst voor gastouders. Alle andere bijeenkomsten die wij in de planning zetten, zijn geheel vrijwillig / vrijblijvend. Echter, de Meldcode is een dusdanig belangrijk onderdeel van ons werk, dat wij deze bijeenkomst verplicht stellen. De bijeenkomsten die wij in dit kader in maart 2019 hebben georganiseerd, hadden eind 2018 al moeten plaatsvinden. Deze bijeenkomst betreft een voorbereiding op de werkwijze die in 2020 gehanteerd wordt.

Wendy Vrijburg, houder van het gastouderbureau, is aandachtsfunctionaris binnen de Meldcode en zal deze avond begeleiden.

Maak een keuze uit onderstaande data en laat ons weten op welke dag je wilt deelnemen. Uiteraard ontvang je ook voor het bijwonen van deze bijeenkomst een bewijs van deelname.

Dinsdag, 12 november 2019
woensdag, 13 november
Donderdag, 14 november.

Heb je elders al een training gevolgd (in 2019 voor 2020) aangaande de Meldcode? Stuur ons dan even een bewijs van deelname toe.

**********************************************************************************************************************