Notulen

Vier maal per jaar komt de oudercommissie bijeen.   Van elke bijeenkomst worden door de secretaris, Anke van Dijk, notulen gemaakt. Deze notulen zijn op te vragen via de voorzitter Vanja de Mol.

Via mail:
oudercommissie@wensgastouderbureau.nl.