Agenda

 

16-11-2017 Huiskamergesprek “Voorbereiden op de GGD inspectie”

Het laatste huiskamergesprek voor gastouders zal plaatsvinden op donderdagavond 16 november. Het onderwerp zal zijn “Voorbereiden op de GGD inspectie”. Waar let de GGD op? Wat kun je het beste voorbereid hebben? Wat zijn belangrijke onderwerpen die tijdens de inspectie aan de orde komen? Welke documenten leg ik klaar? Hoe gaat de inspectie in de praktijk? Wat kan ik verwachten? Zijn er wel of geen kinderen aanwezig tijdens de inspectie? Aangekondigd of onaangekondigde bezoeken van de GGD. Pedagogische omgang met kinderen. En alles dat ter sprake komt. Meld je snel aan want er zijn nu nog plekjes beschikbaar!

**********************************************************************************************************************

29-11-2017 Sinterklaasfeest

Op woensdag 29 november staat een sinterklaasfeest op de agenda. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

**********************************************************************************************************************

Verplichte jaarlijkse bijeenkomst Meldcode HG & KMH & Pedagogisch Beleidsplan

Wij nodigen alle gastouders uit ook dit jaar weer deel te nemen aan de bijeenkomst waarbij wij praten over misschien wel de twee belangrijkste protocollen van de gastouderopvang. Je kunt kiezen uit:

dinsdag 21 november 2017

woensdag 13 december 2017 (VOL)

donderdag 21 december 2017

Deelname is gratis.

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

**********************************************************************************************************************

Uitnodiging voor cursus babygebaren! 
Op woensdagavonden 31 januari en 21 februari 2018 zullen Lissa Zeviar van Babygebaren Nederland, in samenwerking met Wen’s Gastouderbureau, de cursus Babygebaren aanbieden. Deze tweedaagse cursus vindt plaats in ons pand aan de Vennestraat 16 te Lisse. Laat wel zo snel mogelijk – vóór 2 november a.s. – weten of je mee doet, want vol is vol.

Veel gastouders hebben al ervaren wat voor impact het heeft om met Baby- en Kindergebaren te werken.

Babygebaren Nederland heeft speciaal voor de gastouderopvang (0-4 jaar) een specifiek programma uitgewerkt dat vanuit de praktijk is samengesteld en waarin onze docenten aanvullend worden geschoold voordat zij de training aan gastouders aanbieden. Dit programma is effectief gebleken en wordt ondersteund door een speciaal hiervoor ontwikkeld handboek.
De Baby- en kindergebarenmethode heeft veel voordelen in de gastouderopvang:
• baby- en kindergebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen
• minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is
• meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt
• baby- kindergebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken
• ‘plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen het kind zegt. Abstracte begrippen krijgen met gebaren visuele ondersteuning die het voor een kind begrijpelijk en voorstelbaar maakt
• kinderen die in een groep niet goed durven praten kunnen zich gemakkelijker uiten met gebaren
• kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden gebruiken gebaren als brug tussen de talen
• gebruik van baby- en kindergebaren bevordert het zelfvertrouwen

Babygebaren Nederland in samen werking met Wen’s Gastouderbureau biedt een Baby- en Kindergebarenmethode voor Gastouders cursus aan voor €95 per gastouder (voor 2 bijeenkomsten).

Tijdens deze cursus leer je 50 gebaren en krijg je daarnaast veel praktische tips en voorbeelden over het toepassen van baby- kindergebaren in het gastoudergezin. Aan de orde komt hoe het Baby- en kindergebarenprogramma een waardevolle aanvulling is op de specifieke pedagogische visie en het pedagogisch beleid van het gastoudergezin. We laten zien hoe baby- en kindergebaren vanzelfsprekend in de bestaande manier van omgaan en communiceren met kinderen wordt opgenomen. De cursus duurt circa twee uur en wordt op locatie gegeven. Bij deze cursus is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje ‘Babygebaren, de eerste woordjes’ inbegrepen.